Předběžný program kongresu

Program bude upřesněn a průběžně aktualizován.
 
Čtvrtek, 7. 11. 2024, Předběžný program
8:30 Zahájení
1. DIAGNOSTIKA A SCREENING KARCINOMU PLIC
8:45 Subjektivita hodnocení performance statu
Zkušenosti s použitím AI v hodnocení skiagramů hrudníku nejen v onkologii
Program časného záchytu ca plic
- 9:30 Diskuze 15 min.
Coffee break
9:30 - 9:45 Coffee break
2. CHIRURGICKÁ LÉČBA KARCINOMU PLIC
9:45 „Čistá“ neoadjuvantní chemoimunoterapie
Jaká je role adjuvantní imunoterapie v éře neoadjuvance?
Má význam adjuvantní část u perioperativní léčby
Zkušenosti chirurga s operacemi po neoadjuvantní chemoimunoterapii
- 11:00 Diskuze 15 min.
Coffee break
11:00 - 11:15 Coffee break
3. FIREMNÍ SYMPOZIUM BRISTOL MYERS SQUIBB 11:15 - 11:45
4. FIRMA A 11:45 - 12:15
5. FIREMNÍ SYMPOZIUM ROCHE 12:15 - 12:45
Oběd
12:45 - 13:45 Oběd
6. RADIOTERAPIE CA PLIC
13:45 2. Stadium III – jakou roli hraje výběr radioterapie
Meze ozařovacích plánů
Protonová radioterapie – má místo u ca plic - ?? (proton. Centrum)
Role SBRT u stadia IV - oligometastatické a oligoprogresivní onemocnění
- 15:00 Diskuze 15 min.
Coffee break
15:00 - 15:15 Coffee break
7. SCLC A TERMINOLOGIE PLICNÍ ONKOLOGIE
15:15 Novinky v léčbě SCLC
Terminologie plicní onkologie
- 15:45 Diskuze 5 min.
Coffee break
15:45 - 15:55 Coffee break
8. FIREMNÍ SYMPOZIUM TAKEDA 15:55 - 16:25
9. FIRMA E 16:25 - 16:55
Coffee break
16:55 - 17:00 Coffee break
10. HISTOPATOLOGIE CA PLIC
17:00 Hodnocení pCR v resekátu v běžné klinické praxi reálné
I. Pro
II. Contra
- 17:45 Diskuze 10 min.
Coffee break
17:45 - 17:50 Coffee break
11. KAZUISTIKY A VLASTNÍ SDĚLENÍ
17:50 SCLC a neobvyklý efekt chemoimunoterapie
b
c
d
e
Výsledky pembro vs. další vlivy – z ESMO - spolupráce s PL
Vliv PD-L1 exprese na účinnost pemrolizumabu u NSCLC s PD-L1 nad 50%
Core jehly – výsledky FN Plzeň
- 19:30 Diskuze po každém sdělení max. 2 min., Kazuistika na 10 min.
Večeře
19:30
Pátek, 8. 11. 2024, Předběžný program
12. LÉČBA METASTAZUJÍCÍHO NSCLC I
9:00 Novinky v léčbě NSCLC dle guidelines
Akutní zvládání nežádoucích účinků imunoterapie - rychlý přehled pro praxi
Imunoterapie u tumorů s řídícímu mutacemi – u kterých má smysl?
Novinky v imunoterapii st. IV NSCLC
- 9:15 Diskuze 15 min.
Coffee break
9:15 - 9:30 Coffee break
13. FIREMNÍ SYMPOZIUM ASTRAZENECA 09:30 - 10:30
14. FIREMNÍ SYMPOZIUM MSD 10:30 - 11:00
15. FIREMNÍ SYMPOZIUM PFIZER 11:00 - 11:30
Coffee break
11:30 - 11:45 Coffee break
16. LÉČBA METASTAZUJÍCÍHO NSCLC II
11:45 Novinky v léčbě EGFR mutací
Novinky v léčbě ALK fúzí
Novinky v léčbě KRAS mutací
Vzácné mutace v kostce
- 13:00 Diskuze 15 min.

PROGRAM BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN A UPŘESŇOVÁN.

Poslední aktualizace: 25. 6. 2024.