Program kongresu

Program bude upřesněn a průběžně aktualizován.
 

Program ke stažení ve formátu PDF

Poslední aktualizace: 20. 10. 2021

Úterý, 9. 11. 2021, Program lékaři
16:00 Zahájení
Blok prevence, odvykání kouření
16:15 - 16:30 Screening karcinomu plic
16:30 - 16:45 Protikuřácké intervence u onkologických pacientů
16:45 - 16:50 Diskuse
Blok podpůrná a paliativní péče
16:50 - 17:05 Management maligních pleurálních výpotků
17:05 - 17:20 Léčba bolesti u karcinomu plic
17:20 - 17:25 Diskuse
Coffe break
17:25 - 17:45 Coffe break
Mezoteliom pleury a karcinoid plic
17:45 - 18:00 Mezoteliom pleury, karcinoid plic
18:00 - 18:15 Možnosti kombinované léčby maligního pleurálního mezoteliomu - CRS + HITHOC
18:15 - 18:30 Somatostatinová analoga a chemoterapie u karcinoidu bronchu
Schůze pneumoonkologické sekce ČPFS
18:30 - 19:00 Schůze pneumoonkologické sekce ČPFS
Večeře
19:00 Večeře
Středa, 10. 11. 2021, Program lékaři
10:00 Zahájení
Blok bronchogenní karcinom A - Diagnostika bronchogenního karcinomu
10:00 - 10:15 Obecný diagnostický postup bronchogenního karcinomu
10:15 - 10:30 Precizní staging z pohledu zobrazovacích metod
10:30 - 10:45 Prediktivní testování u NSCLC
10:45 - 11:00 Endoskopické metody, EBUS, EUS
11:00 - 11:15 Předoperační příprava u nemocných s bronchogenním karcinomem
11:15 - 11:35 NGS – nový nástroj v přesné diagnostice NSCLC
11:35 - 11:50 Diskuse
Oběd
11:50 - 13:00 Oběd
Key lecture
13:00 - 13:30 Personalizovaná medicína v pneumoonkologii
Blok původní práce
13:30 - 13:40 Ovlivňují zánětlivé laboratorní parametry či komedikace expresi PD-L1
13:40 - 13:50 Molekulární genetika and současné možnosti precizní medicíny u maligního mezoteliomu
13:50 - 14:00 Registr LUCAS
14:00 - 14:10 Diskuse
Přijímány budou pouze původní práce autora/ů – prosíme o dodání abstraktu do 15. 10. 2020
Blok kazuistiky I
14:10 - 14:20 Kazuistika
14:20 - 14:30 Kazuistika
14:30 - 14:45 Kombinace fotonové a protonové radioterapie u pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic
14:45 - 15:00 Plicní toxicita systémové léčby plicního karcinomu
15:00 - 15:15 Diskuse
Coffe break
15:15 - 15:45 Coffee break
Firemní satelitní sympozia
15:45 - 16:45 Sympozium společnosti Roche
Kam míří cílená léčba u karcinomu plic aneb ptáme se našich předních odborníků
16:45 - 18:00 Sympozium společnosti Bristol-Myers Squibb
Imunoterapie v léčbě NSCLC
Do léčby NSCLC vstupuje první kombinovaná imunoterapie
Může BMI ovlivňovat účinnost a bezpečnost imunoterapie NSCLC?
Jak se mohou lišit pacienti v klinických studiích od pacientů v reálné klinické praxi?
Věk a imunosenescence v éře imunoterapie NSCLC
Může mít typ podané chemoterapie před anti-PD-1 vliv na účinnost imunoterapie?
Diskuze k přednášeným tématům
18:00 - 18:30 Sympozium společnosti MSD
Pembrolizumab - prokázaná účinnost v první linii léčby NSCLC napříč všemi klinickými studiemi
Pacientské kazuistiky - pohled na účinnost pembrolizumabu v každodenní praxi
18:30 - 19:00 Sympozium společnosti Sanofi Genzyme
Cemiplimab v léčbě NSCLC
Večeře
19:30 Večeře
Čtvrtek, 11. 11. 2021, Program lékaři
8:45 Zahájení
Firemní satelitní sympozia
8:45 - 9:15 Sympozium společnosti Amgen
Péče o pacienty s kostními metastázemi. ESMO doporučení a klinická praxe aneb děláme vše správně?
9:15 - 10:15 Sympozium společnosti Astra-Zeneca
Multidisciplinární tým v léčbě NSCLC St. III a co je nového v léčbě EG FRm NSCLC
Coffe break
10:15 - 10:45 Coffee break
Blok bronchogenní karcinom B - Diagnostika bronchogenního karcinomu
10:45 - 11:00 Staging bronchogenního karcinomu z pohledu hrudního chirurga
11:00 - 11:10 Chirurgické možnosti léčby karcinomu plic
11:10 - 11:25 Role chirurgie v léčbě pokročilého NSCLC
11:25 - 11:40 Když je resekce kontraindikována – SABR
11:40 - 11:50 Diskuse
Coffe break
11:50 - 13:15 Coffee break
Stadium III bronchogenního karcinomu
13:15 - 13:30 Indikace a úskalí neoadjuvantní léčby u resekabilních NSCLC
13:30 - 14:00 Obecné principy radioterapie
14:00 - 14:15 Aktuální pohled na radioterapii plicních karcinomů
14:15 - 14:30 Optimalizace diagnostiky a léčby stadia
14:30 - 14:45 Diskuse
Blok bronchogenní karcinom C - st. IV (NSCLC, SCLC)
14:45 - 15:05 Update guidelines pro léčbu metastatického NSCLC
15:05 - 15:25 Biologicky cílená léčba EGFR, ALK, ROS, BRAF, atd.
15:25 - 15:40 Monoimunoterapie 1. a 2. linie NSCLC
15:40 - 16:00 Kombinace chemoterapie a imunoterapie v léčbě NSCLC
16:00 - 16:10 Kdy poslat pacienta do KOC? – shrnutí
16:10 - 16:25 Co je nového u stadia IV SCLC ?
16:25 - 16:40 Diskuse
Ukončení kongresu
16:45 Ukončení kongresu

PROGRAM BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN A UPŘESŇOVÁN.

Poslední aktualizace: 20. 10. 2021.