Program kongresu

Program bude upřesněn a průběžně aktualizován.
Poslední aktualizace: 2. 11. 2023
 

Poslední aktualizace: 2. 11. 2023

Čtvrtek, 9. 11. 2023, Program lékaři
8:45 Zahájení
1. Diagnostika karcinomu plic, skríning, doporučené postupy
9:00 Robotická bronchoskopie – Votruba Jiří
Skríning karcinomu plic – Koziar Vašáková Martina, Čierná-Peterová Ivana
Neoadjuvantní imunoterapie – Drösslerová Marie
9:45 - 10:00 Diskuze 15 min
2. Blok ctDNA
10:00 Pohled molekulárního genetika – Vaněček Tomáš
Pohled klinika na ctDNA – Petruželka Luboš
10:30 - 10:40 Diskuze 10 min
Coffee break
10:40 - 10:55 Coffee break
3. Chirurgická léčba karcinomu plic, radioterapie
10:55 Stadium III v éře neoadjuvantní léčby včetně radioterapie – co je „operabilní“? – Šimonek Jan
Má smysl operovat stadium III v éře konsolidační imunoterapie? – Zemanová Milada
Operabilita T4 NSCLC? – Szkorupa Marek
Mediastinální disekce – význam pro staging a prognózu – Vodička Josef
11:55 - 12:10 Diskuze 15 min
Oběd
12:10 - 13:10 Oběd
Firemní sympozia
Bristol-Myers Squibb – OPDIVO® v léčbě časných i pokročilých stádií NSCLC
13:10 - 13:25 Duální imunoterapie s limitovanou chemoterapií u pokročilého NSCLC - 4letá data a zkušenosti z praxe – Zemanová Milada
13:25 - 13:40 Neoadjuvantní imunoterapie s chemoterapií v léčbě resekabilního NSCLC - pohled pneumoonkologa – Havel Libor
13:40 - 13:55 Neoadjuvantní imunoterapie s chemoterapií v léčbě resekabilního NSCLC - pohled chirurga – Lischke Robert
13:55 - 14:10 Diskuse – Krákorová Gabriela, Pešek Miloš
Pfizer
14:10 Rezistentní mechanizmy ALK TKI – Svatoň Martin
- 14:40 Lorviqua v první linii léčby, aktualizovaná data studie CROWN – Koubková Leona
4. Umělá inteligence v onkologii (s podporou společnosti Bristol-Myers Squibb)
14:40 Úvod k sekci věnované AI – Svatoň Martin
AI a strojové učení: příklady potenciálních aplikací (nejen) v onkologii – Šťastný Marek
Možnosti a limitace využití AI v hodnocení histopatologických nálezů – Ryška Aleš
Vývoj AI pro detekci plicních Rx abnormalit v podmínkách ČR – Kvak Daniel
- 15:35 Moderovaná diskuze
Představení projektu „MŮJ PACIENT“
15:35 - 15:40
Coffee break
15:40 - 16:00 Coffee break
Firemní sympozia
16:00 - 16:30 Amgen
16:30 - 17:00 AstraZeneca
5. Podpůrná léčba – edukační sympozium
17:00 Role G-CSF – Hrnčiarik Michal
Anemie – Krákorová Gabriela
Léčba RET pozitivního karcinomu – Pešek Miloš
Prevence zvracení – Luis Fernando Casas Mendez
17:45 - 17:55 Diskuze 10 min
Coffee break
17:55 - 18:05 Coffee break
Firemní sympozium
18:05 - 18:35 Merck
Večeře
19:15 Večeře
Pátek, 10. 11. 2023, Program lékaři
6. Interaktivní kazuistiky
8:00 Kultan Juraj (10 min.)
Bednářová Veronika (10 min.)
Použití EPO u karcinomu plic - kazuistika – Krákorová Gabriela (10 min.)
Skřičková Jana (10 min.)
Léčba meta CNS u plicního karcinomu - interaktivní kazuistiky – Aubrecht Jan (20 min.)
- 9:15 Diskuze po každém sdělení
Firemní sympozia
9:15 - 10:00 Roche
10:00 - 10:30 Merck Sharp & Dohme
7. Cílená léčba a imunoterapie
10:30 cMET – Kadlec Bohdan
HER2 – Krejčí Daniel
Stadium III – co se chystá? – Svatoň Martin
Adjuvance – EGFR + co se chystá – Havel Libor
Guidelines – co je nového? – Koubková Leona
11:45 - 12:00 Diskuze 15 min
Coffee break
12:00 - 12:15 Coffee break
8. Blok vlastní sdělení
12:15 Nežádoucí účinky vs. efektivita léčby nivolumabem – Blažek Jiří
ctDNA versus laboratorní parametry u NSCLC – Burešová Marcela
Drenáž u maligních fluidothoraxů – Havel David
Precizní staging a jeho vliv na přežití u nemocných s NSCLC stadia III – Krákorová Gabriela et al.
Tumor Treating Fields (TTFields) Therapy with Standard of Care (SOC) in Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (mNSCLC) Following Platinum Failure: Randomized, Phase 3 LUNAR Study – Havel Libor et al.
Osimertinib With/Without Platinum-Based Chemotherapy as First-line Treatment in Patients with EGFRm Advanced NSCLC (FLAURA2) – Havel Libor et al.
Role EBUS a EUS- B v diagnostice plicní rakoviny – Šestáková Zuzana
- 13:05 ukončení
Čtvrtek, 9. 11. 2023, Program nelékaři
8:45 Zahájení sekce pro NELZP
Blok 1
09:00 - 09:30 Komunikace a psychologické aspekty v paliativní péči – Bursíková Jaroslava
09:30 - 09:50 Prevence a léčba dekubitů u onkologických pacientů – Tomášková Vanda
09:50 - 10:10 Pleorodéza vlastní krví – Zvardoňová Maříková Václava
10:10 - 10:30 Cévní vstupy – up to date – Vlasáková Adéla
10:30 - 10:55 Pacientka s komplikovaným průběhem cystické fibrózy – Hrdinová Lucie
10:55 - 11:30 Představení nového Pneomoonkologického stacionáře FN Plzeň – Červinka Aleš
11:30 - 12:00 Diskuze k prvnímu bloku
Oběd
12:00 - 13:10 Oběd
Blok 2
13:15 - 13:30 Prvozáchyt karcinomu plic v plicní ambulanci – Králová Petra, Svobodová Ivana
13:30 - 13:45 Pneumoonkologický pacient – kazuistika – Ondra Václav
13:45 - 14:00 Krutá diagnóza II. – kazuistika – Vávrová Miluška
14:00 - 14:20 Doprovázení – Benčíková Jaroslava
14:20 - 14:45 Domácí ošetřovatelská péče pro klienty v terminálním stadiu – Spourová Kateřina
14:45 - 15:15 Základy bazální stimulace – Vojvodík Adam
15:15 - 15:40 Diskuze k druhému bloku
Coffee break
15:40 - 16:00 Coffee break
Blok 3
16:00 - 16:30 Specifika ošetřovatelské péče u pacientů na geriatrickém oddělení – Turč Jan
16:30 - 17:00 “Zdravé“ kouření – Platzerová Michaela, Berglová Ivana
17:00 - 17:30 Rozhodovací procesy ve zdravotnictví – Svobodová Helena
17:30 - 18:00 Propuštění pacienta do domácího ošetřování – Tůmová Pavlína
18:00 - 19:00 Diskuze a závěr sekce pro NELZP
Večeře
19:15 Večeře

PROGRAM BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN A UPŘESŇOVÁN.

Poslední aktualizace: 2. 11. 2023.