Pozvánka na sympozium společnosti Bristol-Myers Squibb

Kam posouvá imunoterapie možnosti léčby NSCLC?
Čtvrtek 10. listopadu, 15:15 - 16:15 hodin
 
 

Pozvánka na sympozium společnosti AstraZeneca

Durvalumab s chemoterapií jako zásadní krok v léčbě pacientů s ED-SCLC
První zkušenosti s cílenou adjuvantní léčbou EGFRm NSCLC
Čtvrtek 10. listopadu, 17:00 - 17:30 hodin
 

Program kongresu

Program bude upřesněn a průběžně aktualizován.
Poslední aktualizace: 3. 11. 2022
 

Lékaři - Program ke stažení

Nelékaři - Program ke stažení

Poslední aktualizace: 3. 11. 2022

Čtvrtek, 10. 11. 2022, Program lékaři
9:45 Zahájení
1. Diagnostika a screening karcinomu plic
9:30 - 9:45 Role radiodiagnostika
9:45 - 10:00 Role NGS
10:00 - 10:15 Susp. nodální postižení na PET/CT - EBUS rovnou či nejprve zkusit punkci "naslepo"
10:15 - 10:30 Program časného záchytu ca plic - 1. výsledky
10:30 - 10:45 Diskuse
2. Chirurgická léčba karcinomu plic
10:45 - 11:00 Robotická chirurgie plic, ERAS a informace z LTx programu
11:00 - 11:15 VATS vs. klasický přístup - plusy a minusy
11:15 - 11:30 Mediastinální staging z pohledu chirurga
11:30 - 11:42 Léčba časných, resekabilních stadií NSCLC
11:42 - 11:54 Neodjuvance vs. adjuvance v éře imunoterapie
11:54 - 12:01 Studie PEARLS
12:01 - 12:10 Diskuse
Oběd
12:10 - 13:15 Oběd
3. Stadium III NSCLC, role radioterapie a chirurgie
13:15 - 13:30 Význam precizního stagingu u nemocných s NSCLC st. III - analýza z registru LUCAS
13:30 - 13:45 Sekvenční RT a PD-L1 negat. - dočkáme se pokroku?
13:45 - 14:00 Chirurgická léčba pokročilých stadií NSCLC
14:00 - 14:05 Diskuse
4. SCLC
14:10 - 14:25 Novinky v léčbě SCLC
14:25 - 14:40 Postavení profylaktické radioterapie krania v léčebném algoritmu SCLC
14:40 - 14:55 Diskuse
Pauza
14:55 - 15:15 Pauza
Firemní sympozia
15:15 - 16:15 Bristol-Myers Squibb
16:15 - 16:45 MSD - Cílíme na 1. linii léčby metastatického nemalobuněčného karcinomu plic
Pauza
16:45 - 17:00 Pauza
17:00 - 17:30 AstraZeneca
17:30 - 18:00 Roche
18:00 - 18:30 Sanofi - První zkušenosti s cemiplimabem v léčbě 3.stadia NSCLC
Večeře
19:00 Večeře
Pátek, 11. 11. 2022, Program lékaři
5. Kazuistiky
8:00 - 8:15 Svízelná diagnostika a léčba pacientky s ALKOMem
8:15 - 8:30 Sotorasib v léčbě NSCLC - naše zkušenosti
8:30 - 8:45 Kazuistika 3
8:45 - 9:00 Kazuistika 4
6. Obecné principy léčby NSCLC MTS
9:00 - 9:15 Oligometastatické onemocnění - role radioterapie
9:15 - 9:30 Karcinom plic a ženy v mateřství
9:30 - 9:45 Mladí pacienti ca plic - v čem se liší?
9:45 - 9:50 Současné místo chemoterapie ve světle léčby chemoimunoterapií
9:50 - 10:05 Novinky v léčbě NSCLC dle guidelines
10:05 - 10:15 Diskuse
Pauza
10:15 - 10:30 Pauza
Firemní sympozia
10:30 - 11:00 TAKEDA - Alunbrig v léčbě pacientů s ALK+NSCLC
• Použití brigatinibu v první a vyšších liniích ALK+ NSCLC
• Kazuistika pacienta léčeného brigatinibem ve FN Plzeň
• Zajímavosti v léčbě mozkových metastáz
7. Imunoterapie NSCLC
11:00 - 11:15 Vývoj imunoterapie v pneumoonkologii v ČR dle dat registru TULUNG
11:15 - 11:30 Imunoterapie u st. IV NSCLC - novinky
11:30 - 11:45 PD-L1 1-49% - pembo+CHT vs. nivo+ipi+CHT
11:45 - 12:00 Kombinace záření a imunoterapie: Jak to asi funguje? A funguje to vůbec?
12:00 - 12:15 Jak po selhání imunoterapie, příčiny rezistence
12:15 - 12:30 Diskuse
Oběd
12:30 - 13:30 Oběd
Firemní sympozia
13:30 - 14:00 Amgen
14:00 - 14:30 Pfizer
Pauza
14:30 - 14:45 Pauza
8. Cílená léčba NSCLC
14:45 - 15:00 Novinky EGFR, ALK, ROS1
15:00 - 15:15 Novinky – ostatní cílená tp
15:15 - 15:30 ALK-TKI – jak sekvenovat léčbu?
15:30 - 15:45 BRAF, MET senzitivní mutace – 1. imunotp. či cílenou léčbu?
15:45 - 16:00 Diskuse
Čtvrtek, 7. 11. 2019, Nelékaři
9:15 Zahájení
Blok 1
10:00 - 10:30 Management pneumoonkologie Kliniky pneumologie a ftizeologie FN Plzeň
10:30 - 11:00 Tunelizovaný drén
11:00 - 11:30 Poskytování paliativní péče ve FN Plzeň
11:30 - 12:00 Respirační fyzioterapie a rehabilitační ošetřování nejen u pneumoonkologických pacientů
12:00 - 12:25 Profesní organizace sester její vliv na rozhodovací procesy v systému zdravotnictví
12:25 - 12:45 Diskuze k prvnímu bloku
Oběd
12:45 - 13:45 Oběd
Blok 2
13:45 - 14:10 Krutá diagnóza - kazuistika
14:10 - 14:35 Život s rakovinou
14:35 - 15:00 Léčba nádorů
15:00 - 15:25 Paréza bránice
15:25 - 15:40 Diskuse k druhému bloku
Přestávka
15:40 - 16:00 Přestávka
Blok 3
16:00 - 16:20 Proměna PNE – JIP na Covid JIP za 24 hodin
16:20 - 16:45 Kvalita předávání informací při překladu pacienta mezi poskytovateli zdravotní péče v pandemickém období
16:45 - 17:05 Cestou manuální titrace k úspěšnému cíli a zlepšení kvality života
17:05 - 17:30 Bronchoskopie na Klinice PNE
17:30 - 18:00 Diskuze a závěr sekce pro NELZP

PROGRAM BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN A UPŘESŇOVÁN.

Poslední aktualizace: 3. 11. 2022.