Organizátoři

Konferenci zaštiťují

Koordinátoři

Pořadatel konference

Prezident konference

Organizační výbor

 
Konference bude hodnocena kredity ČLK, dle platné vyhlášky

Sekretariát konference

EUROVERLAG, s.r.o.
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 421 040
fax: +420 377 422 277

Společnost pověřená organizací konference

EUROVERLAG, s.r.o.
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň