Informace

Termín a místo konání

9. - 11. 11. 2021

Parkhotel Congress Center Plzeň
Parkhotel Congress Center Plzeň
U Borského parku 31, Plzeň
GPS:
49° 43' 15.13" N
13° 22' 15.98" E

Důležité termíny

Tematické okruhy přednášek

LÉKAŘI
Diagnostika bronchogenního karcinomu
Resekabilní onemocnění
Stadium III
Stadium IV NSCLC
Stadium IV SCLC
Karcinoid bronchu
Mezoteliom
Thymomy a jiné nitrohrudní nádory
Podpůrná a paliativní péče
Prevence, odvykání kouření
Kazuistiky
NELÉKAŘI
Ošetřovatelská péče o pacinty s nádorovým onemocněním plic
Pneumoonkologický pacient
Paliativní péče
Kazuistiky
Varia

Konferenční poplatky

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program, konferenční materiály, občerstvení, obědy a večeře. (všechny ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH)

Lékaři 2000 Kč
Lékaři do 33 let 1700 Kč
Nelékaři 800 Kč
Firemní pracovníci nad rámec partnerství 1500 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

Konferenční poplatek uhraďte prosím do 30. 10. 2021 bankovním převodem nebo složenkou na účet Euroverlag spol. s.r.o. dle pokynů při vyplnění online přihlášky.

 

Způsob platby

Bankovním převodem nebo složenkou na účet:
ČSOB a.s., číslo účtu:215211016/0300
IBAN:CZ25 0300 0000 0002 1521 1016
SWIFT code BIC:CEKOCZPP
 
KB a.s., číslo účtu:711245311/0100
IBAN:CZ10 0100 0000 0007 1124 5311
SWIFT code BIC:KOMBCZPP
 
Variabilní symbol:bude Vám automaticky přidělen při vyplňování online přihlášky
Majitel účtu:Euroverlag s.r.o., Bolzanova 5, 301 00 Plzeň

Storno účasti

Pokud účastník zruší písemně svou účast nejpozději do 27. 10. 2021, vrátí sekretariát konference 80% uhrazené částky. Po tomto datu není možné platbu vracet.

 

Informace pro přípravu posterů a přednášek

Zasílat abstrakty není nutné, sborník abstrakt tento rok nebude připravován.

Názvy přednášek, jména autorů a pracovišť, zasílejte na adresu

Časový limit přednášek

Postery: