Termín a místo konání

9. - 10. 11. 2023

PRIMAVERA Hotel Congress Center Plzeň
PRIMAVERA Hotel Congress Center Plzeň
Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň
GPS:
49° 42' 37.65" N
13° 24' 45.51" E

Konference

POŘADATEL KONFERENCE
Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň

přednosta: doc. MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
KONFERENCE JE POŘÁDÁNA POD ZÁŠTITOU
ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták
biskup plzeňský Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Konference bude hodnocena kredity ČLK a POUZP, dle platné vyhlášky

Téma konference:

LÉKAŘI
Novinky v diagnostice a léčbě zhoubných nádorů plic, pleury a mezihrudí
* podrobnější program bude upřesněn
NELÉKAŘI
Ošetřovatelské péče o pacienty s karcinomem plic
Pneuonkologický pacient
Paliativní péče
Kazuistiky
Varia
 

Ubytování

PRIMAVERA Hotel Congress Center Plzeň, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň
(ubytování přímo v místě konání konference)