Termín a místo konání

7. - 8. 11. 2024

PRIMAVERA Hotel Congress Center Plzeň
PRIMAVERA Hotel Congress Center Plzeň
Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň
GPS:
49° 42' 37.65" N
13° 24' 45.51" E

Konference

POŘADATEL KONFERENCE
Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň

přednosta: doc. MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
KONFERENCE JE POŘÁDÁNA POD ZÁŠTITOU
ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták
biskup plzeňský Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Konference bude hodnocena kredity ČLK a POUZP, dle platné vyhlášky

Téma konference:

LÉKAŘI
Diagnostika karcinomu plic, skríning, doporučené postupy
Chirurgická léčba karcinomu plic
Radioterapie karcinomu plic
Biopsie karcinomu plic
Podpůrná léčba
Interaktivní kazuistiky
Cílená léčba a imunoterapie
Blok vlastní sdělení
NELÉKAŘI
Ošetřovatelská péče o pacinty s karcinomem plic
Pneumoonkologie
Paliativní péče
Intenzivní péče v pneumologii
CHOPN
Kazuistiky
Varia
 

Ubytování

PRIMAVERA Hotel Congress Center Plzeň, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň
(ubytování přímo v místě konání konference)