Termín a místo konání

9. - 11. 11. 2021

Parkhotel Congress Center Plzeň
Parkhotel Congress Center Plzeň
U Borského parku 31, Plzeň
GPS:
49° 43' 15.13" N
13° 22' 15.98" E

Konference

POŘADATEL KONFERENCE
Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň

přednosta: MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
KONFERENCE JE POŘÁDÁNA POD ZÁŠTITOU
ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová
biskup plzeňský Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Konference bude hodnocena kredity ČLK, dle platné vyhlášky

Tematické okruhy přednášek

LÉKAŘI
Diagnostika bronchogenního karcinomu
Resekabilní onemocnění
Stadium III
Stadium IV NSCLC
Stadium IV SCLC
Karcinoid bronchu
Mezoteliom
Thymomy a jiné nitrohrudní nádory
Podpůrná a paliativní péče
Prevence, odvykání kouření
Kazuistiky
NELÉKAŘI
Ošetřovatelská péče o pacinty s nádorovým onemocněním plic
Pneumoonkologický pacient
Paliativní péče
Kazuistiky
Varia
 

Ubytování

Parkhotel Congress Center Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň
(ubytování přímo v místě konání konference)