Termín a místo konání

11. - 13. 11. 2020

Hotel & Congress centre Primavera v Plzni
Hotel & Congress centre Primavera
Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň
GPS:
49° 42' 37.65" N
13° 24' 45.51" E

Konference

POŘADATEL KONFERENCE
Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň

přednosta: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
KONFERENCE JE POŘÁDÁN POD ZÁŠTITOU
ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard
biskup plzeňský Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Konference bude hodnocena kredity ČLK, ČAS dle platné vyhlášky

Tematické okruhy přednášek

LÉKAŘI
Diagnostika bronchogenního karcinomu
Resekabilní onemocnění
Stadium III
Stadium IV NSCLC
Stadium IV SCLC
Karcinoid bronchu
Mezoteliom
Thymomy a jiné nitrohrudní nádory
Podpůrná a paliativní péče
Prevence, odvykání kouření
Kazuistiky
NELÉKAŘI
Ošetřovatelská péče o pacinty s nádorovým onemocněním plic
Pneumoonkologický pacient
Paliativní péče
Kazuistiky
Varia
 

Ubytování

Hotel & Congress centre Primavera, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň
(ubytování přímo v místě konání konference)